Brantner Revúca s.r.o.

Prehľad Vyhľadať informácie

Brantner Revúca s.r.o.

Hlavná stránka.

Základné informácie
Meno firmy:Brantner Revúca s.r.o.
Popis:Údržba:
-verejné priestranstvá a komunikácie.
Odvoz:
-komunálny odpad.

IČO:31671721
Základné imanie:6800000 Sk
Posledná aktualizácia:2005-09-16T11:36:20+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-16T11:36:20+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Ak je vymenovaný jeden konateľ, bude zastupovaná spoločnosť samostatne týmto konateľom, ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, bude spoločnosť zastupovaná dvoma z týchto konateľov spoločne.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.(058) 4421258
Tel.(058) 4421484
Adresa:
Adresa
Brantner Revúca s.r.o., Šafárikova 330/3, 05001 Revúca, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
výroba transportného betónu
zámočníctvo
prípravné práce pre stavbu
demolácia a zemné práce
pozemné a inžinierske stavby
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
stavebné inštalácie
vnútorné stavebné práce
predaj dvojstopových motorových vozidiel
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
sprostredkovanie obchodu s palivom a drevom
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
veľkoobchod s drevom a stavebnými mate- riálmi
prenájom motorových vozidiel
prevádzk. telových. zariadení a zariadení slúžiacich regener.
veľko a maloobchod s potrebami a strojmi pre KS
vnútroštátna cestná nákladná doprava
pohrebníctvo
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
bufet
stravovanie závodné a iné účelové
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
vykonávanie odborných kvalifikačných školení a kurzov
prenájom nebytových priestorov, vrátane požičiavania výrobných zariadení a spotrebných predmetov
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
maloobchod v rozsahu voľných živností
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
upratovacie a čistiace práce
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
zabezpečovanie inžinierskej činnosti (zabezpečovanie podkladov a povolení pre rzealizáciu stavieb)
činnosť stavebného dozoru pre pozemné stavby a vodohospodárske stavby
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
vykonávanie pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
čistenie nádrží a kotlov
výroba zariadení a ich doplnkov pre separovaný zber odpadov v rozsahu voľnej živnosti
záhradnícke a sadovnícke služby
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Brantner Revúca s.r.o. na portály spolocnosti.info.

Diskusia